Характеристика Сцяпана Крыницкага

Автор: unstopped. Предмет: Литература. Опубликовано: 26.06.2019 unstopped
 1. Irchutypicil Пользователь Irchutypicil оставил ответ:
  Оценка ответа

  Паўлінка і пан Быкоўскі зяўляюцца цэнтральнымі вобразамі камедыі
  " Паўлінка" . Увесь сюжэт песы будуецца на супрацьпастаўленні і
  супрацьстаянні гэтых двух герояў. Такі прыём дазволіў аўтару стварыць не
  толькі каларытныя і запамінальныя вобразы, але і цудоўную, адметную
  беларускую камедыю.
  Паўлінка зяўляецца ўжо ў першым акце песы, і ўсе далейшыя падзеі
  прама або ўскосна звязаны з ёю. Хаця, зрэшты, яна і ёсць тая прычына,
  з-за якой пачынаецца ўвесь сыр-бор. Паўлінка — маладая, прыгожая і
  прывабная сялянская дзяўчына. У потайкі ад бацькі яна сустракаецца са
  сваім каханым сялянскім хлопцам Якімам, якога яе бацька ненавідзіць за
  " палітыку" . Для далейшага развіцця песы Я. Купала выкарыстоўвае даволі
  распаўсюджаны літаратурны сюжэт: больш заможны і " радавіты" шляхцюк
  сватаецца да дзяўчыны, увесь пасаг якой — яе дзявочая прыгажосць, а таму
  купіць гэты тавар, на яго думку, вельмі лёгка. Звычайна, здавалася б,
  сюжэт аб ня-роўным шлюбе аўтар уздымае да ўзроўню нацыянальнай праблемы.
  За знешняй згодай Паўлінкі з воляю бацькі, які знайшоў жаніха на
  кірмашы (даволі сімвалічны момант) , прыхаваны пратэст дзяўчыны.
  Быкоўскі зяўляецца ў творы толькі ў другой дзеі, на вечарынцы ў
  Крыніцкіх, хаця задоўга да зяўлення героя песы глядач ужо і
  падрыхтаваны да адпаведнага яго ўспрыняцця (са слоў Паўлінкі і яе
  бацькі). Быкоўскі сватаецца да дзяўчыны. Ён са скуры вылузваецца дзеля
  таго, каб прадэманстраваць перад гасцямі і Паўлінкай сваю " вышэйшасць" і
  " разумнейшасць" . Дзеля гэтага Быкоўскі адкрыта пагарджае ўсім
  " мужыцкім" , асабліва беларускімі песнямі і танцамі. Яму здаецца, што
  дзяўчына, убачыўшы разумнага, кемлівага і багатага пана, адразу дасць
  сваю згоду на шлюб. Зрэшты, гэта яго не надта хвалявала, бо бацька
  Паўлінкі Сцяпан Крыніцкі ўжо загадзя з " зяцем" аб усім дамовіўся. Поўны
  гонару і фанабэрыстасці, упэўнены ў сабе, не разумеючы камічных
  сітуацый, у якіх ён аказваецца, паўстае перад намі пан Адольф. Аднак усё
  гэта падкрэслівае ягоную дурасць і недальнабачнасць. Таму Быкоўскі
  дасягае сваімі паводзінамі адваротнага выніку: усе героі, за выключэннем
  Сцяпана Крыніцкага, адкрыта кпяць з яго. Аднак пан Быкоўскі не звяртае
  на гэта ўвагі і яшчэ з большай сілай спрабуе падкрэсліць сваю
  " панскасць" , ад чаго становіцца яшчэ больш нізкім, нікчэмным, мізэрным. У
  выніку нават сам Крыніцкі, які хацеў бачыць у ім свайго зяця, з ганьбаю
  выганяе пана са сваёй хаты.
  Паўлінка, пан Быкоўскі — гэта своеасаблівая пара супрацьлеглых
  герояў, з дапамогай якой аўтар выяўляе два розных падыходы да адвечнага
  беларускага пытання — пытання " мужыцкасці" і " панскасці, шляхетнасці" .
  Сватанне Быкоўскага выклікае ў Паўлінкі спачатку іронію і смех, а потым,
  калі ўсім стала зразумела, што за шляхетнасцю і ганарыстасцю пана
  нічога больш няма, — пагарду. Паўлінка разумее, што не так лёгка
  перамагчы бацькаву волю, калі ісці напралом. Таму яна скарыстоўвае іншы
  шлях: спачатку паказвае ўсім, хто такі на самой справе пан Быкоўскі, а
  потым сама выбірае свой лёс.
  Сапраўды, колькі смеху выклікаюць у чытача тыя сцэны, дзе пан
  Быкоўскі вучыць Паўлінку " панскім" танцам, або дзе пана памылкова
  прымаюць за выкрадальніка Паўлінкі. У Я. Купалы гэта зусім не смех дзеля
  смеху. Вобразам Паўлінкі аўтар сцвярджае высокую чалавечую годнасць
  простых людзей; сцвярджае, што шляхетнасць — гэта стан душы чалавека,
  які не атрымаеш у спадчыну разам з родавым маёнткам.
  Песа, напісаная на пачатку XX ст. , ужо мела сваіх папярэднікаў.
  " Быкоўскія" свайго часу востра крытыкаваліся ў " Пінскай шляхце" В.
  Дуніна-Марцінкевіча, " Модным шляхцюку" К. Каганца. Я. Купала ў вобразе
  Быкоўскага змог настолькі ўдала акумуляваць і сінтэзаваць адмоўныя рысы
  літаратурных герояў ранейшых твораў, што вобраз Адольфа Быкоўскага стаў
  сімвалічным, а яго прозвішча і імя ператварылася з уласнага ў агульнае,
  назыўное.0/0 2 Нравится Пожаловаться

Отправить свой ответ

Литература. Похожие вопросы: